Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona

BDiW - Hisenda

3 registres trobats.

 1. Agencia Tributaria

  • Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Espanya)
  • Organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal i duaner, així com dels recursos d'altres administracions i ens públics, nacionals o de la Unió Europea, la gestió dels quals se li encomani. Informació institucional, liquidació d'impostos online, normativa, estadístiques i en general informació fiscal d'interés per a ciutadans i empreses.
  En_linia
    Accedeix: http://www.agenciatributaria.es/
 2. Agència Tributària de Catalunya

  • Agència Tributària de Catalunya
  • Informació institucional, publicacions, normativa reguladora, oficines.
  En_linia
    Accedeix: http://www.atc.gencat.cat/
 3. E-tributs

  • Catalunya. Generalitat. Direcció General de Tributs
  • Portal tributari amb l'objectiu d'esdevenir l'oficina virtual de l'Agència Tributaria de Catalunya. Liquidació d'impostos online i altres tràmits, normativa, models i formularis, consultes...
  En_linia
    Accedeix: http://www.e-tributs.net