Consells de cerca

En cercar utilitzant Operadors (booleans, posicionals i relacionals), es pot enfocar la cerca vinculant termes de cerca i definint la relació entre ells.

La cerca precisa per frase permet marcar un conjunt de termes com una frase única tancant l'expressió entre cometes. Aquesta expressió de cerca ha d'existir en el catàleg, tal com es va introduir en el camp de cerca.

La imbricació permet agrupar o imbricar expressions de cerca utilitzant parèntesis. La biblioteca-e cerca primer l'expressió que hi ha en els parèntesis interns, i posteriorment continua la cerca, movent-se cap als extrems de l'expressió.

La cerca per Entrades concretes permet restringir una cerca a certs camps i entrades del registre bibliogràfic.

La cerca per Sinònims d'índex de paraules clau permet representar una o més d'aquestes entrades amb un nom de sinònim d'índex de paraules clau (com ara AU per a autor o TI per a títol).

La cerca per Claus del catàleg permet cercar per les claus internes del catàleg (CKEY). Qualsevol de les cerques següents recuperarà registres basant-se en les seves claus del catàleg.

La biblioteca-e ignora les paraules buides en cercar en el catàleg, cosa que permet a la biblioteca-e cercar només per les paraules clau d'una expressió. Aquestes paraules clau són normalment articles, preposicions o conjuncions, com u, un, una, uns, unes, en, però, per, si, en, de, el, la, els, les i a, entre d'altres. Cal tancar l'expressió entre cometes per evitar ignorar les paraules buides.

En cercar utilitzant substitució i truncament es poden utilitzar els símbols ? i $ per representar la substitució i el truncament.

Per cercar números d'una llista, cal introduir un espai entre cada número. La biblioteca-e cerca números separats per comes com si els números no estiguessin separats. Els exemples següents poden resultar útils per cercar números d'una llista.

La biblioteca-e permet la cerca d'ítems d'Enquadernat-amb. El catàleg de la biblioteca pot contenir ítems d'"enquadernat-amb", que és un ítem que consisteix en diversos títols enquadernats junts com un ítem físic. Un dels títols es considera el títol pare; la resta de títols són els fills. Es pot cercar en el catàleg qualsevol dels títols fills, com també el pare, fins i tot si el sistema no té còpies per als títols. Per exemple, si la biblioteca inclou un ítem d'enquadernat-amb per a El Mag d'Oz, podria incloure els ítems següents.

El llibre podria ser l'ítem pare, amb els altres dos ítems com a fills. Tot i que els tres ítems estan enquadernats junts, cada un es pot cercar per separat en el catàleg de la biblioteca.

La biblioteca-e permet cercar Caràcters especials. El catàleg de la biblioteca suporta 256 caràcters en un registre bibliogràfic complet. Tanmateix, no tots els terminals poden mostrar els 256 caràcters. A la biblioteca-e es poden utilitzar caràcters de substitució en cercar un terme que contingui el caràcter transliterat.

Per veure una Llista alfabètica de possibles coincidències de cerca, cal deixar el camp Cercar per en blanc, o bé teclejar la primera part del terme de cerca.

Continguts

Més sobre Cerques
Cerca alfabètica
Cerca per signatura
Restringir una cerca
Sirsi SingleSearch
Cerca avançada
Cercar de nou des de la visualització dels resultats de cerca
Cercar textos electrònics
Cercar a Internet
Cercar un ítem utilitzant el protocol Z39.50
Cercar en altres catàlegs de biblioteca
Resultats de cerca