Resultats de cerca

Els resultats d'una cerca a la biblioteca-e poden ser un únic registre del catàleg, una llista de resultats de registres del catàleg o una llista de resultats d'URL.

Si apareix una llista de registres del catàleg, es pot seleccionar Detalls complets per veure més informació sobre un registre concret. Si la cerca localitza només un registre, el registre complet del catàleg o el registre del recurs web apareixerà automàticament. Si no hi ha coincidència directa amb el terme introduït, apareixerà una llista alfabètica.

Broadcast Searching

Els resultats d'una cerca simultània, en diverses fonts Z39.50, produeix primer una llista dels recursos cercats juntament amb el nombre de resultats trobats en cada recurs. Cal prémer en un recurs per veure els resultats de cerca per a aquell recurs.

Category Analysis

Si es fa una cerca que recupera títols que tenen diverses classificacions, la biblioteca-e analitza aquestes classificacions i retorna una llista de categories a S'han trobat títols en les categories següents.

Per exemple, es fa una cerca per JARDINERIA en Tots els camps. La cerca recupera 298 títols, i no se sap gaire bé per on començar a mirar. A la pàgina de resultats, la biblioteca-e proporciona un quadre de S'han trobat llibres en les categories, que conté l'anàlisi de les classificacions de tots els títols recuperats amb la cerca, els resultats de la qual es compilen en categories àmplies. Es pot seleccionar acotar la cerca seleccionant la categoria que descrigui millor el que s'està cercant.

Estat de la còpia

La funcionalitat d'Estat de la còpia permet veure la disponibilitat de la còpia, l'espera estimada per a reserves si no hi ha cap còpia disponible, i l'estat de la comanda de les còpies que la biblioteca pensa incloure a la seva col·lecció. Si està disponible, apareixerà informació de reserves acadèmiques quan els resultats es recuperen d'un Taulell de reserves acadèmiques.

Límit de desconnexió de cerques

El límit de desconnexió de cerques és la quantitat de temps que la biblioteca-e esperarà que es completi una cerca.

Continguts

Més sobre Resultats de cerca
Llista alfabètica
Detalls complets
Llista de resultats de registres del catàleg
Llista de resultats d'URL
Visualització del registre d'ítem
Llista de referències creuades

Més sobre Cerques
Cerca alfabètica
Cerca per signatura
Restringir una cerca
Sirsi SingleSearch
Cerca avançada
Cercar de nou des de la visualització dels resultats de cerca
Cercar textos electrònics
Cercar a Internet
Cercar un ítem utilitzant el protocol Z39.50
Cercar en altres catàlegs de biblioteca
Consells de cerca