Portal del coneixement

Des del Portal del coneixement es pot cercar en altres biblioteques, al web i en altres bases de dades. L'accés al Portal del coneixement depèn de la configuració de la biblioteca.

Continguts

Més sobre Portal del coneixement
Cercar a Internet
Cercar un ítem utilitzant el protocol Z39.50
Veure fons de la biblioteca relacionats amb una cerca Z39.50
Veure la història de cerca

Més sobre Catàleg de la biblioteca
Contactar amb nosaltres
Biblioteca digital
Troba-ho ràpid!
Necessito material
Biblioteca infantil
El meu compte
Reserva acadèmica
Cerca