Necessito material

De vegades, els materials que es necessiten no estan disponibles de manera immediata perquè estan prestats o perquè la biblioteca no té l'ítem entre els seus fons. Des de les Sol·licituds es pot fer el següent.

La disponibilitat del servei depèn de la configuració de la biblioteca.

Continguts

Més sobre Sol·licituds
Fer una reserva Recomanar la comanda d'un ítem
Demanar un ítem en préstec interbibliotecari Utilitzar el servei de cerques de la biblioteca

Més sobre Catàleg de la biblioteca
Contactar amb nosaltres
Biblioteca digital
Troba-ho ràpid!
Biblioteca infantil
Portal del coneixement
El meu compte
Reserva acadèmica
Cerca