Detalls

Els Detalls complets poden ser la informació del catàleg sobre un ítem, o poden ser la informació completa disponible sobre una sol·licitud que s'ha enviat a la biblioteca.

Més opcions

La carpeta Informació d'ítem mostra un resum de la informació de l'ítem i dels fons de la biblioteca. Fons mostra quantes biblioteques tenen una còpia del llibre. La primera biblioteca que hi apareix és la biblioteca actual. Si l'ítem té reserves, apareixerà el temps estimat d'espera fins que l'ítem estigui disponible. També hi apareix el nombre total de còpies disponible a la localització concreta de la biblioteca. Alguns títols poden tenir més d'una còpia o estar associats a volums. Qualsevol informació especial sobre un exemplar concret pot aparèixer com a nota sota l'exemplar.

Si és possible, la carpeta Informació addicional mostra revisions del llibre, entrevistes a l'autor, portades, taules de continguts, resums, biografies de l'autor, primers capítols i extractes, textos electrònics i informació de bases de dades.

La carpeta Registre del catàleg mostra informació detallada sobre l'ítem.

Continguts

Més sobre Resultats de cerca
Llista alfabètica
Llista de resultats de registres del catàleg
Llista de resultats d'URL
Visualització del registre d'ítem
Llista de referències creuades