Troba-ho ràpid!

Troba-ho ràpid! inclou resultats de cerca per a cerques predeterminades que són interessants per a l'usuari mitjà de la biblioteca. Es poden llançar cerques predefinides per paraula clau prement a la frase de cerca o prement a la foto que hi ha al damunt de la frase.

Els resultats de la cerca predefinida inicial apareixen ordenats alfabèticament per descripció, moment en què es pot llançar la cerca predefinida secundària.

Les cerques predefinides s'actualitzen automàticament a mesura que es van afegint nous materials a la col·lecció de la biblioteca.

Tornar a la Taula de continguts