Cercar en catàlegs d'altres biblioteques

Si està disponible, es pot cercar un ítem en els catàlegs d'altres biblioteques des dels Resultats de cerca. A Cercar ítems a, cal prémer a Altres biblioteques per visualitzar la informació de registre a partir d'un grup preconfigurat de biblioteques.

Continguts

Més sobre Cerques
Llistes alfabètiques
Cerca per signatura
Restringir una cerca
Sirsi SingleSearch
Cerca avançada
Cercar de nou des de la visualització dels Resultats de cerca
Cercar textos electrònics
Cercar a Internet
Cercar un ítem utilitzant el protocol Z39.50
Resultats de cerca
Consells de cerca