Connexió/Desconnexió

La connexió permet aprofitar els avantatges d'El meu perfil i d'El meu compte. Es pot connectar des de la pàgina Cercar/Inici, o des d'altres pàgines en què se sol·licita aquesta connexió.

  1. Cal introduir l'ID d'usuari i el PIN.
  2. Cal prémer a Connectar a la biblioteca-e

Si la connexió ja s'ha fet, és possible que s'hagi de connectar de nou en canviar informació a El meu compte. Aquesta identificació sols és vàlida per a la transacció actual.

Es pot tancar el compte en qualsevol moment prement a Sortir. Si es fa servir un terminal de la biblioteca per accedir al compte, cal assegurar-se de sortir perquè altres usuaris no tinguin accés a la informació del compte.

Continguts

Més sobre El meu perfil
Accés a El meu perfil
Els meus favorits
Esborrar ítems d'Els meus favorits
Establir preferències per a Els meus favorits i per a Avisa'm quan
Avisa'm quan

Més sobre El meu compte
Cancel·lar una reserva
Canvi d'adreça
Canvi de PIN
Renovar préstecs
Revisar el compte
Sol·licituds d'usuari
Veure missatges de la biblioteca i sol·licituds