Restringir una cerca

Es pot restringir una cerca seleccionant la Cerca avançada des de la pàgina Cercar/Inici, seleccionant Limitar la cerca des de la pàgina de Resultats de cerca, o baixant l'àrea de Cercar de nou dins de la pàgina de Resultats de cerca.

  1. Cal introduir la informació per restringir la cerca. Cal utilitzar els consells de Cerca avançada per restringir la cerca.
  2. Cal prémer a Cercar per iniciar la cerca o a Restablir, si està disponible, per començar de nou.

Continguts

Més sobre Cerques
Cerca alfabètica
Cerca per signatura
Sirsi SingleSearch
Cerca avançada
Cercar de nou des de la visualització dels resultats de cerca
Cercar textos electrònics
Cercar a Internet
Cercar un ítem fent servir el protocol Z39.50
Cercar en altres catàlegs de biblioteca
Resultats de cerca
Consells de cerca